طراحان برتر سوالات امتحانی نوبت دوم استان (خرداد ماه ۱۳۹۷)

 

اسامی طراحان برتر استانی (سوالات ریاضی) خرداد ماه ۱۳۹۷

رتبه نام و نام خانوادگی همکار عنوان سوال امتحان ناحیه یا منطقه لینک دانلود سوالات
اول آقای محمد سعید حکیمی آمار و احتمال ناحیه ۲ سنندج دانلود سوالات
آقای جعفر باغنده ریاضی ۱ سروآباد دانلود سوالات
دوم آقای آرمان شکرالهی ریاضی و آمار ۱ ناحیه ۱ سنندج دانلود سوالات
سوم آقای مهدی جهانی راد هندسه ۲ بانه دانلود سوالات

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.