اولین مجمع سرگروههای ریاضی مناطق و نواحی استان

برگزاری اولین مجمع سرگروه های ریاضی مناطق و نواحی استان

در تاریخ ۲۵ مهر ماه اولین گردهمایی سرگروه‌های مناطق و نواحی استان در مکان پژوهشکده ی تعلیم و تربیت باشگاه فرهنگیان سنندج راس ساعت ۸:۳۰ برگزار گردید که موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

  1. تشریح برنامه ی عملیاتی سالانه و پیشنهادت سرگروههاجهت ارتقای برنامه و بومی سازی هرچه بیشتر وکیفیت بخشی امر آموزش در راستایاهداف آموزشیوزارت خانه
  2. طرح مباحثی در خصوص کتب نو نگاشت و چالش های آن
  3. ادامه کارگاه درس پژوهی توسط سرگروه توسعه ی شایستگی های حرفه ای (ارتقا)
  4. ارائه ی یک مطلب آموزشی در خصوص آموزش تخصصی ریاضی
  5. بحث و تبادل نظر در خصوص مجله ی تخصصی ریاضی ماتریس ونحوه ی تغذیه و جمع آوری مطالبو مقالات
  6. بحث در خصوص برگزاری آزمون هماهنگ تکوینی و همچنین انتخاب یکی از دروس پایه یازدهم به صورت هماهنگ
  7. بحث در خصوص کلینیک مجازی
  8. تاکید بر رعایت بودجه بندی مطالب
  9. بازدید از مدارس در مواقع مناسب و همچنین اصلاح فرم بازدید و هماهنگ بودن آن
  10. بحث در خصوص برگزاری مسابقات آنلاین معلمان و مسابقات دانش آموزی.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.