سوالات و پاسخنامه آزمون‌های تکوینی (هماهنگ استانی)

سوالات و پاسخنامه آزمون‌های تکوینی (هماهنگ استانی)

(فروردین و اردیبهشت ۹۸)

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات تکوینی (هماهنگ استانی) دروس ریاضی پایه دوازدهم را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه آزمون‌های شیفت صبح

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
۱۳۹۸/۱/۲۴ حسابان ۲ ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۲۴ ریاضی ۳ علوم تجربی دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۲۴ ریاضی و آمار۳ علوم انسانی دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۳۱ هندسه ۳ ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۲/۶ ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه آزمون‌های شیفت عصر

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
۱۳۹۸/۱/۲۴ حسابان ۲ ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۲۴ ریاضی ۳ علوم تجربی دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۲۴ ریاضی و آمار۳ علوم انسانی دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۳۱ هندسه ۳ ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۲/۶ ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.