تصمیم گیری در مورد برگزاری اولین مجمع سرگروه های درسی به صورت وبینار

با توجه به شرایط پیش آمده و عدم امکان برگزاری جلسات حضوری با سرگروه های محترم نواحی و مناطق، در جلسه روز ۱۳۹۹/۹/۱۲  در مورد برگزاری مجمع به صورت وبینار تصمیم گیری شد.

زمان برگزاری وبینار در اسرع وقت اعلام خواهد شد و لینک وبینار خدمت سرگروه های محترم ارسال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.