برگزاری کارگاه استانی بررسی کتب جدیدالتالیف ریاضی

کارگاه استانی بررسی کتب جدیدالتالیف

 
کارگاه بررسی کتب جدیدالتالیف (حسابان۲، هندسه۳، ریاضیات گسسته، ریاضی۳ و ریاضی و آمار۳) با حضور سرگروه های ریاضی مناطق و جمعی از دبیران ریاضی شهرستان های استان  (به جز نواحی ۱ و ۲ سنندج) در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ در مکان سالن اجتماعات اردوگاه شهید سلیمان خاطر سنندج برگزار گردید.

در این کارگاه چالش های محتوایی و تدریس کتب فوق مورد بررسی قرار گرفت.

ضمناً قبلاً کارگاه‌های مشابه در نواحی یک و دو سنندج با مشارکت گروه های آموزشی نواحی و گروه ریاضی استان برگزار گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.