بایگانی برچسب: آزمون کتابخوانی

نتایج آزمون کتابخوانی دبیران ریاضی – اسفند ۹۷

آزمون آنلاین کتابخوانی ویژه دبیران ریاضی استان کردستان در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۲ برگزار گردید.

منبع سوالات این آزمون کتاب "فلسفه ریاضی"، تالیف دکتر محمدصال مصلحیان بود که دبیران محترم ریاضی به ۲۵ سوال پاسخ دادند.

همکاران زیر به ترتیب رتبه های اول تا سوم آزمون را کسب نمودند:

۱- آقای مسعود پندار (ناحیه ۱ سنندج)

۲- خانم گلاویژ اسماعیلی سونج (سقز)

۳- خانم نسرین پاشایی (سقز) و آقای مرتضی محمدمرادیان (بیجار)

نتایج آزمون کتابخوانی دبیران ریاضی استان کردستان (اردیبهشت ۹۷)

آزمون آنلاین کتابخوانی ویژه دبیران ریاضی استان کردستان در تاریخ ۹۷/۲/۱۹ برگزار گردید.

منبع سوالات این آزمون کتاب "انفجار ریاضیات" بود که دبیران محترم ریاضی باید به ۲۵ سوال پاسخ می دادند.

همکاران زیر به ترتیب رتبه های اول تا سوم آزمون را کسب نمودند:

۱- آقای آزاد درودی – موچش

۲- خانم کژال رضایی – موچش

۳- آقای انور کانی گلزاری – ناحیه ۲ سنندج