Tag: امتحانات تکوینی

برگزاری آزمون مجازی استانی ریاضی

با توجه به وضعیت موجود (بحران کرونا) به منظور ترغیب دانش آموزان به استفاده از شیوه های آنلاین امتحان، آزمون ریاضی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی به صورت آنلاین در اردیبهشت ماه ۹۹ برگزار گردید.

سوالات و پاسخنامه آزمون‌های تکوینی (هماهنگ استانی)

سوالات و پاسخنامه آزمون‌های تکوینی (هماهنگ استانی)

(فروردین و اردیبهشت ۹۸)

 

سوالات و پاسخنامه امتحانات تکوینی (هماهنگ استانی) دروس ریاضی پایه دوازدهم را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

سوالات و پاسخنامه آزمون‌های شیفت صبح

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
۱۳۹۸/۱/۲۴ حسابان ۲ ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۲۴ ریاضی ۳ علوم تجربی دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۲۴ ریاضی و آمار۳ علوم انسانی دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۳۱ هندسه ۳ ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۲/۶ ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه

 

سوالات و پاسخنامه آزمون‌های شیفت عصر

تاریخ برگزاری نام درس رشته لینک های دانلود
۱۳۹۸/۱/۲۴ حسابان ۲ ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۲۴ ریاضی ۳ علوم تجربی دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۲۴ ریاضی و آمار۳ علوم انسانی دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۱/۳۱ هندسه ۳ ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
۱۳۹۸/۲/۶ ریاضیات گسسته ریاضی فیزیک دانلود سوالات دانلود پاسخنامه