Tag: بازدید

بازدید از دبیرستان های شهرستان قروه و ناحیه ۱ سنندج

در تاریخ ۹۸/۹/۱۳ توسط گروه ریاضی استان کردستان از دبیرستان نمونه زینب کبری شهرستان قروه و دبیرستان‌های غیرانتفاعی فرشته و تلاش ناحیه ۱ سنندج بازدید به عمل آمد.

زحمات همکاران گرامی قابل تقدیر است.

 

بازدید از دبیرستان های شهرستان بیجار

 

در تاریخ ۹۸/۸/۸ توسط گروه ریاضی استان کردستان از دبیرستان های پسرانه دکتر حسابی و نمونه دخترانه کوثر شهرستان بیجار بازدید به عمل آمد.

زحمات همکاران گرامی قابل تقدیر است.

 

بازدید گروه ریاضی استان از دبیرستان‌های ناحیه ۲ سنندج

در تاریخ ۹۸/۷/۲۴ توسط گروه ریاضی استان کردستان از دبیرستان های پسرانه ملا برهان عالی و دخترانه امام‌خمینی ناحیه ۲ سنندج بازدید به عمل آمد.

در این بازدید با حضور در کلاس درس دانش آموزان و مشورت با دبیران مسائل و مشکلات و پیشنهادات آنها بررسی و انتقال داده شد.

بازدید از دبیرستان های شهرستان دیواندره

 

در تاریخ ۹۶/۹/۲۹ توسط گروه ریاضی استان کردستان از دبیرستان های پسرانه رازی و فارابی و دخترانه فضیلت شهرستان دیواندره بازدید به عمل آمد در این بازدید با حضور در کلاس درس دانش آموزان و مشورت با دبیران مسائل و مشکلات و پیشنهادات آنها بررسی و انتقال داده شد.

بازدید از دبیرستان های راستکار و پویش

 

 

گروه ریاضی استان کردستان روز چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ از دبیرستان های دخترانه ی هادی رستکار و پویش (وابسته به دانشگاه کردستان) بازید به عمل آورد. پس از بازدید از کلاس ها ی درس، اوراق امتحانی نوبت اول این آموزشگاه ها مورد بازبینی قرار گرفت.